طرح موضوعی

  • عمومی

  • کتابخوانی به سبک دانشگاهی

    شاید به ذهن خطور کند که ارتباط بین داروشناسی و مطالعه به سبک دانشگاهی چه می تواند باشد؟ خوب، جواب سوال ساده است. معمولا منابع دانشگاهی که به شکل کتاب و مجلات و ... می باشند شامل مجموعه ای عظیم از اطلاعات می باشند که با سرعت مطالعه متداولی که اکثر دانشجویان دارند، امکان حتی یک بار مرور آنها نیز نمی باشد. افزایش سرعت کتاب خوانی این امکان را می دهد که افراد علاقمند بتوانند در زمان خیلی کوتاهتری مطالب بیشتری را مطالعه کنند و نیاز های علمی خود را سریعتر برآورده کنند و در حین حال زمان کافی برای سایر دروس و حتی تفریح داشته باشند.

    این دوره برای افزایش مهارت دانشجویان در مطالعه کتاب های درسی و غیر درسی پایه ریزی شده است تا  دانشجویان با استفاده از مهارتی که یاد می گیرند با دقت و سرعت بیشتر نسبت به مطالعه مطالب دانشگاهی اقدام نمایند

    بی شک این امر می تواند در سطح دانش دانشجویان و همچنین قدرت درک آنها از مطالب تاثیر مثبتی را ایفا نماید.