تصویر درس َشبیه سازی غلظت پلاسمایی داروها
فارماکولوژی

گاهی اوقات پیش می آید که تصور سرانجام معادلات ریاضی که در فارماکوکینیک برای محاسبات مختلف بکار می روند مشکل می شود. شبیه ساز ها می توانند در راحت تر شدن تصور سرانجام این معادلات خصوصا اگر در فاکتور زمان نیز مطرح باشد، بسیار کمک کننده باشند و حتی در تعمیم و پیش بینی وقایعی که در زمان های بعدی اتفاق می افتد نیز سرنخ های را به بدهند. 
احیراً شبیه سازی را توسعه داده ایم که در آدرس  https://www.pharmsim.ir در دسترس است. این شبیه ساز از کارهای که ابتدا توسط مرحوم دکتر محمودیان و همکارانشون در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سستم عامل DOS انجام داده بودند، قوت گرفته است که بعداً به شکل تحت وب در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسط در قالب پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی توسعه پیدا کرد. با گذشت زمان و نیاز به توسعه بیشتر شبیه ساز ، مجدد و با نگاهی تازه تر شبیه ساز به شکلی توسعه پیدا کرده که علاوه بر نمایش غلظت خونی بر اساس پارامترهای یک بیمار و دارو قادر است چند بیمار همزمان یا همان بیمار در طی زمان برای شرایط مختلف بیماری مثلا نارسایی کلیوی و تغییر میزان تجویز دارو مونیتور شود.
ا هدف اصلی این شبیه ساز کمک به آمورش فارماکوکینتیک بالینی برای دانشجویان پزشکی و داروسازی است. امید اینکه بتوانیم در مسیر آموزش بهتر قدمی برداشته باشیم.

تصویر درس فارماکولوژی اختصاصی -2 پزشکی
فارماکولوژی

در این دوره ، مروری بر ترکیبات شیمی درمانی ضد میکروبی خواهیم داشت. از جمله گروه های که مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:

 • آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی 
 • آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین
 • آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز اسید های نوکلئیک
تصویر درس اصول پایه فارماکولوژی پزشکی
فارماکولوژی

مطالبی که در این دوره درسی تحت پوشش قرار می گیرند:

 1. کلیات فارماکولوژی
 2. فارماکولوی سیستم عصبی اتونوم

تصویر درس فارماکولوژی اختصاصی 1 پزشکی
فارماکولوژی

مطالبی که در این دوره درسی تحت پوشش قرار داده می شوند:

 1. داروهای قلب و عروق و ریه
 2. داروهای گوارش
 3. خون و روماتولوژی
 4. اندوکرین
تصویر درس داروشناسی 3
فارماکولوژی

در این دروه درسی مطالب زیر تحت پوشش قرار داده می شوند:

 • فارماکولوژی موارد خاص از جمله:
  • دوران بارداری و کودکی
  • دوران سالمندی
  • دستگاه گوارش
  • پوست
  • فرآورده های گیاهی
  • داروهای مورد مصرف در ورزش و افزایش کیفیت زندگی
 • فارماکولوژی داروهای ضد سرطان
 • ایمنوفارماکولوژی
تصویر درس داروشناسی 2
فارماکولوژی

مطالبی که در این دوره درسی تحت پوشش قرار داده می شوند:

 • فارماکولوژی آنتی بیوتیک ها
 • فارماکولوژی داروهای مورد استفاده در دیس لیپیدمی
 • فارماکولوژی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
تصویر درس داروشناسی 1
فارماکولوژی

در این واحد آموزشی که با عنوان "داروشناسی 1" ارایه می شود. مفاهیم پایه و بنیادین داروشناسی آموزش داده می شود و فراگیران نیز برای ادامه مباحث داورشناسی نیاز هست که مفاهیم را به خوبی یاد گیرند. مطالبی همچون تاریخچه داروشناسی، توسعه و تکامل داروشناسی به عنوان یک علم، تقسیم بندی و ظهور علوم دیگر از داروشناسی ، طبقه بندی داخلی علم داروشناسی، فارماکوکینتیک، فارماکودینامی ، داروشناسی سیستم عصبی خود مختار، داروشناسی دستگاه قلب و عروق از جمله مواردی است که آموزش داده می شود.

تصویر درس فارماکولوژی عملی
فارماکولوژی

مربی  و مسوول درس: دکتر شهاب بهلولی

مربی: دکتر معصومه دادخواه